Akční-Letenky.cz - Online rezervační systém. Rezervujte si letenky do celého světa. Rychle a jednoduše.

Letiště Berlín

Berlín má v současné době (2009) dva mezinárodní letiště pro civilní dopravu s celkovou kapacitou kolem 20 milionů cestujících. V době rozděleného města existovala celkem 4 letiště (až do roku 1995), z toho tři v západních sektorech města a jedno na území NDR. V budoucnu se tento počet má zredukovat na dvě a později na jedno – na letiště Berlín Braniborsko.
Jedná se o následující letiště, která jsou pojmenována podle městských čtvrtí resp. obcí, kde se nacházejí:

Letiště Berlín-Tempelhof, kód IATA: THF
postaveno v roce 1922, provoz v letech 1923–1975 a od roku 1985, uzavřeno v roce 2008
kapacita cca 1,5 milionu cestujících za rok, přepraveno 540 000 cestujících za rok (2005)
v bývalém americkém sektoru města, částečně vojenské letiště (USAF)
společnosti před rokem 1990: Pan American, BEA

Letiště Berlín-Tegel, kód IATA: TXL
postaveno v roce 1948, pravidelná civilní doprava od roku 1960, předběžně plánované uzavření v roce 2011
kapacita 9,5 milionu cestujících, přepraveno 11,5 milionu cestujících za rok (2005)
v bývalém francouzském sektoru města, částečně vojenské letiště (francouzské letectvo)
společnosti před 1990: Air France, od roku 1975 i Pan American a BEA

Letiště Berlín-Schönefeld, kód IATA: SXF, po rozšíření letiště Berlin Brandenburg International
provoz od roku 1946, zásadní rozšíření má být ukončeno v roce 2011
přepraveno cca 5 milionu cestujících za rok, kapacita v roce 2011 až do 25 milionů
leží mimo hranice Berlína (dříve na území sovětské okupační zóny, resp. NDR), částečně vojenské letiště
společnosti: od roku 1946 Aeroflot, později i Interflug a další

Letiště Berlín-Gatow, bez kódu IATA
postaveno v roce 1935, osobní přeprava omezeně jen v letech 1946 až 1950, v roce 1995 uzavřeno
po roce 1950 civilní užití jen příležitostně při návštěvách královského dvora v Berlíně
v bývalém anglickém sektoru města, převážně vojenské letiště (RAF),
společnosti BEA (1946–1950)

Tři z celkem (dříve) čtyř berlínských letišť se nacházela na území města samotného, letiště Schönefeld, které má jako jediné zůstat, leží těsně na jižní hranici města; toto letiště bylo dříve jediným letištěm pro Východní Berlín. Ostatní tři letiště se nacházela (a existující nachází) na území tří bývalých západních sektorů města (to znamená, že každý ze čtyř sektorů města měl své vlastní letiště). Z letiště Gatow, nejmenšího ze všech čtyř, se osobní doprava konala jen omezeně v letech 1946 až 1950.
Letiště Berlín-Tegel bylo vybudováno roku 1948 během pouhých dvou měsíců, protože dosavadní letiště Tempelhof velice rychle narazilo na vrchní hranici svých kapacit; materiál na jeho výstavbu byl do Berlína částečně transportován leteckým mostem během berlínské blokády, což byl i důvod pro urychlenou výstavbu.
Po uzavření letiště Gatow roku 1995 je doprava obstarávána ze zbývajících tří letišť (přičemž letiště Tempelhof, ležící v centru města, bylo v letech 1975–1985 uzavřeno). Počítá se s uzavřením letiště Tempelhof roku 2007, s výstavbou budoucího centrálního letiště Schönefeld a po dokončení tohoto velkoletiště s uzavřením letiště Tegel.
Tyto plány však byly v minulosti již často měněny, nejen v důsledku protestů občanských iniciativ (v případě letiště Tempelhof a Schönefeld), ale částečně i v důsledku ne zcela konsekventního plánování. Jejich protesty proti letišti Schönefeld měly však větší důsledky – vychází se z toho, že dokončení tohoto letiště bylo v důsledku námitek a soudních sporů o ně posunuto o několik let.
Občanské iniciativy měly (a mají dodnes) vliv zejména na plány letiště Tempelhof a Schönefeld. Jejich snahy nechat uzavřít letiště Tempelhof nalezly podporu i ze strany berlínského senátu, zejména v otázce omezení hluku a bezpečnosti (letiště se nachází téměř v centru města).
V případě výstavby (a tedy rozšíření současného letiště) Schönefeldu dlouhou dobu probíhala jednání s nejasným výsledkem mezi spolkovými zeměmi Berlín a Braniborsko (letiště leží na území této země), dodnes není vyjasněno napojení letiště na městskou hromadnou dopravu. Nové letiště má být otevřeno roku 2014 jako letiště Berlín Braniborsko.

Berlín má v současné době (2009) dva mezinárodní letiště pro civilní dopravu s celkovou kapacitou kolem 20 milionů cestujících. V době rozděleného města existovala celkem 4 letiště (až do roku 1995), z toho tři v západních sektorech města a jedno na území NDR. V budoucnu se tento počet má zredukovat na dvě a později na jedno – na letiště Berlín Braniborsko.
Jedná se o následující letiště, která jsou pojmenována podle městských čtvrtí resp. obcí, kde se nacházejí:

Letiště Berlín-Tempelhof, kód IATA: THF
postaveno v roce 1922, provoz v letech 1923–1975 a od roku 1985, uzavřeno v roce 2008
kapacita cca 1,5 milionu cestujících za rok, přepraveno 540 000 cestujících za rok (2005)
v bývalém americkém sektoru města, částečně vojenské letiště (USAF)
společnosti před rokem 1990: Pan American, BEA

Letiště Berlín-Tegel, kód IATA: TXL
postaveno v roce 1948, pravidelná civilní doprava od roku 1960, předběžně plánované uzavření v roce 2011
kapacita 9,5 milionu cestujících, přepraveno 11,5 milionu cestujících za rok (2005)
v bývalém francouzském sektoru města, částečně vojenské letiště (francouzské letectvo)
společnosti před 1990: Air France, od roku 1975 i Pan American a BEA

Letiště Berlín-Schönefeld, kód IATA: SXF, po rozšíření letiště Berlin Brandenburg International
provoz od roku 1946, zásadní rozšíření má být ukončeno v roce 2011
přepraveno cca 5 milionu cestujících za rok, kapacita v roce 2011 až do 25 milionů
leží mimo hranice Berlína (dříve na území sovětské okupační zóny, resp. NDR), částečně vojenské letiště
společnosti: od roku 1946 Aeroflot, později i Interflug a další

Letiště Berlín-Gatow, bez kódu IATA
postaveno v roce 1935, osobní přeprava omezeně jen v letech 1946 až 1950, v roce 1995 uzavřeno
po roce 1950 civilní užití jen příležitostně při návštěvách královského dvora v Berlíně
v bývalém anglickém sektoru města, převážně vojenské letiště (RAF),
společnosti BEA (1946–1950)

Tři z celkem (dříve) čtyř berlínských letišť se nacházela na území města samotného, letiště Schönefeld, které má jako jediné zůstat, leží těsně na jižní hranici města; toto letiště bylo dříve jediným letištěm pro Východní Berlín. Ostatní tři letiště se nacházela (a existující nachází) na území tří bývalých západních sektorů města (to znamená, že každý ze čtyř sektorů města měl své vlastní letiště). Z letiště Gatow, nejmenšího ze všech čtyř, se osobní doprava konala jen omezeně v letech 1946 až 1950.
Letiště Berlín-Tegel bylo vybudováno roku 1948 během pouhých dvou měsíců, protože dosavadní letiště Tempelhof velice rychle narazilo na vrchní hranici svých kapacit; materiál na jeho výstavbu byl do Berlína částečně transportován leteckým mostem během berlínské blokády, což byl i důvod pro urychlenou výstavbu.
Po uzavření letiště Gatow roku 1995 je doprava obstarávána ze zbývajících tří letišť (přičemž letiště Tempelhof, ležící v centru města, bylo v letech 1975–1985 uzavřeno). Počítá se s uzavřením letiště Tempelhof roku 2007, s výstavbou budoucího centrálního letiště Schönefeld a po dokončení tohoto velkoletiště s uzavřením letiště Tegel.
Tyto plány však byly v minulosti již často měněny, nejen v důsledku protestů občanských iniciativ (v případě letiště Tempelhof a Schönefeld), ale částečně i v důsledku ne zcela konsekventního plánování. Jejich protesty proti letišti Schönefeld měly však větší důsledky – vychází se z toho, že dokončení tohoto letiště bylo v důsledku námitek a soudních sporů o ně posunuto o několik let.
Občanské iniciativy měly (a mají dodnes) vliv zejména na plány letiště Tempelhof a Schönefeld. Jejich snahy nechat uzavřít letiště Tempelhof nalezly podporu i ze strany berlínského senátu, zejména v otázce omezení hluku a bezpečnosti (letiště se nachází téměř v centru města).
V případě výstavby (a tedy rozšíření současného letiště) Schönefeldu dlouhou dobu probíhala jednání s nejasným výsledkem mezi spolkovými zeměmi Berlín a Braniborsko (letiště leží na území této země), dodnes není vyjasněno napojení letiště na městskou hromadnou dopravu. Nové letiště má být otevřeno roku 2014 jako letiště Berlín Braniborsko.

Označeno v Letiště Německo, Světové letiště
Odkazy - naši partneři